Dit elektronisch bericht en alle eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bestemd, gelieve dan de verzender te verwittigen of het bericht terug te sturen en vervolgens de mail en alle bijlagen uit uw systeem te wissen. Het is ten stelligste verboden om dit elektronisch bericht en de bijlagen zonder toestemming te publiceren, gebruiken, verspreiding, afdrukken en / of kopiëren.